• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.ภาพกิจกรรม

โครงการองค์กรสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรภคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด
นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรม โครงการผู้สูงอายุ
รายละเอียด
องค์บริการส่วนตำบลปงเตา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเมืองมูล
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมรณงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปงเตา
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมงาน ส่งมอบโคพระราชทาน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ
รายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศจากอบต.ปงเตา