• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ภาพกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
รายละเอียด
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด
อบต.เคลื่อนที่
รายละเอียด
รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
รายละเอียด
การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหิจชุมชน
รายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมประชาชนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม
รายละเอียด
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
รายละเอียด
รับมอบถุงยังชีพ
รายละเอียด
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
รายละเอียด
ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงเตา
รายละเอียด
โครงการก่อสร้างลำเหมืองทุ่งปง
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ้านผู้ได้รับเชื้อโควิด-19
รายละเอียด
บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน
รายละเอียด
แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายละเอียด
ขอขอบคุ๊ณที่ได้มาแบ่งปันความสุขให้กับตำบลปงเตา
รายละเอียด
ธนาคารออมสินมอบผ้าห่ม ให้กับพี่น้องตำบลปงเตา
รายละเอียด