• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ภาพกิจกรรม

โครงการองค์กรสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรภคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด
นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลปงเตา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรม โครงการผู้สูงอายุ
รายละเอียด
องค์บริการส่วนตำบลปงเตา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเมืองมูล
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมรณงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปงเตา
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมงาน ส่งมอบโคพระราชทาน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เข้าร่วมวางพานพุ่ม พิธีถวายราชสักการะ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู๋ห้ว ในวันท้องถิ่นไทย
รายละเอียด
ธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง ได้เข้ามามอบ ผ้าห่ม ให้กับ พี่น้องบ้านบ่อสี่เหลี่ยม และ บ้านห้วยน้ำตื้น
รายละเอียด
big cleaning day ทำความสะอาด สถานที่ทำงาน โครงการ ลำปางสะอาด
รายละเอียด