• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

นายไชยา แปงนุจา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
โทร.


หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.

นางวรรณภรณ์ ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.

นายอนุสรณ์ เรือนคำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.