• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปงเตา