• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ