อ่านแล้ว 135 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรภคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรภคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยมี รองน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เป็นตัวแทนมอบให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 23:38 น.