อ่านแล้ว 21 ครั้ง

องค์บริการส่วนตำบลปงเตา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน นายกองค์บริการส่วนตำบลปงเตา พร้อมด้วยคณพผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลปงเตา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565วันที่ 08 กรกฏาคม 2565 เวลา 23:34 น.