อ่านแล้ว 18 ครั้ง

ธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง ได้เข้ามามอบ ผ้าห่ม ให้กับ พี่น้องบ้านบ่อสี่เหลี่ยม และ บ้านห้วยน้ำตื้น

นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน นายกองค์การบริการส่วนตำปงเตา ได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน จังหวัดลำปาง ได้เข้ามามอบ ผ้าห่ม ให้กับ พี่น้องบ้านบ่อสี่เหลี่ยม และ บ้านห้วยน้ำตื้น ตำบลปงเตา นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำบลปงเตา ในโครงการ ธนาคารออมสิน แบ่งสุข ปันน้ำใจ สู้ภัยหนาว พร้อมร่วมกับธนาคารออมสัน มอบผ้าห่มวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:19 น.