อ่านแล้ว 50 ครั้ง

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:18 น.