อ่านแล้ว 210 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมรณงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปงเตา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมรณงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปงเตาวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 23:30 น.