อ่านแล้ว 16 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เข้าร่วมวางพานพุ่ม พิธีถวายราชสักการะ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู๋ห้ว ในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พร้อมด้วย ประธานสภา และ ปลัด เข้าร่วมวางพานพุ่ม พิธีถวายราชสักการะ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู๋ห้ว ในวันท้องถิ่นไทยวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 23:22 น.