อ่านแล้ว 105 ครั้ง

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

 
ดาวน์โหลดเอกสาร