อ่านแล้ว 43 ครั้ง

รับมอบถุงยังชีพ

นายณัฐวุฒิ  เรือนเงิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา เป็นตัวแทนผู้นำชุมชนตำบลปงเตา รับมอบถุงยังชีพ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายธีระพงษ์  ศรีวงษ์ ส.อบจ. เป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13:54 น.