อ่านแล้ว 40 ครั้ง

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

นายณัวุฒิ  เรือนเงิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเต่า พร้อมด้วย นายสง่า กันไชยา ประธานสภา และ นายไชยา  แปงนุจา ปลัด องค์การบริการบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุม จังหวัดลำปาง

 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10:47 น.