อ่านแล้ว 25 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมประชาชนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พร้อมด้วย ข้ารชการ ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน บ้านบ่อสี่เหกลี่้ยม หมู่ที่ 6 ตำบลปงเตา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ (ลิ้นจี่) ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งแนวทางการแก้ไขโดยการสำรวจพื้นที่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งสร้างความยินดีและอุ่นใจให้กับประชาชน และยังให้ หน่วยงานราฃการ ช่วยกันส่งเสริมผลผิต ของประชาชน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:11 น.