อ่านแล้ว 19 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมงาน ส่งมอบโคพระราชทาน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ

นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พร้อมด้วย รองนายก สมาชิก ส.อบต ข้าราชการ พนักงาน ร่วมงาน ส่งมอบโคพระราชทาน จำนวน 2 ตัว ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ ให้แก่ เกษตรกร หมู่ที่ 12วันที่ 05 เมษายน 2565 เวลา 23:25 น.