อ่านแล้ว 1 ครั้ง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา โดย นายณัฐวุฒิ  เรือนเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา จึงได้จัดกิจกรรมขั้นวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09:22 น.