อ่านแล้ว 14 ครั้ง

อบต.เคลื่อนที่

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา โดนนายณัฐวุฒิ  เรือนเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลปงเตา หมู่ที่ 11 บ้านสามเหลี่ยม เพื่อรับฟังปัญหา และตอบข้อสงสัยของประชาชนในพื้นที่วันที่ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 15:21 น.