อ่านแล้ว 47 ครั้ง

บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน

ในช่วงนี้เริื่มเข้าสู่ฤดูแล้ว ทำให้เหิดปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ ประกอบการการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนเกิดปัญหาขนาดแคลนน้ำ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา จึดไเ้ออกให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับหมู่บ้านที่ประสบปัญหา ให้กับพี่น้องตำบลปงเตาวันที่ 04 มีนาคม 2565 เวลา 10:29 น.