อ่านแล้ว 52 ครั้ง

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงเตา

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ทำการฉัดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงเตา เพื่อความปลอดภันจากเชื้อไวรัสโควิด-19วันที่ 08 มีนาคม 2565 เวลา 10:16 น.