อ่านแล้ว 58 ครั้ง

ขอขอบคุ๊ณที่ได้มาแบ่งปันความสุขให้กับตำบลปงเตา

พี่น้อง บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและบ้านห้วยน้ำตื้น รู้สึกดีใจ ที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย มอบผ้าห่มกันหนาว ทางองค์การบริาหารส่วนตำบลปงเตา มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณท่านที่เห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลปงเตา จึงขอขอบคุณท่านมา ณโอกาสนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:03 น.