อ่านแล้ว 85 ครั้ง

big cleaning day

ในวันที่ 23 กุมภาพันะ์ 2565 นายณัฐวุฒิ  เรือนเงิน  นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลปงเตา พร้อม ด้วย ทีมบริการ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาด พร้อมต้อนรับ ประชาชน มารับบริการวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18:56 น.