อ่านแล้ว 37 ครั้ง

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14:51 น.